شرایط انجام مشاوره

شرایط انجام مشاوره

گروه  آلمان |  10 آذر 1398

✅ جهت عقد قرارداد مشاوره ی اولیه برای کلیه متقاضیان لازم میباشد ( پس از عقد قرارداد مبلغ مشاوره عودت داده میشود ).

✅جهت انجام مشاوره در بخش فرم مشاوره ثبت نام نمایید و وقت مشاوره فوری دریافت کنید. http://www.parsianapply.com/consultation/moshavereh-form/

✅ یا میتوانید مبلغ مشاوره را به شماره کارت زیر
2994 0161 0611 6221
واریز کنید و فیش آن را به شماره تلگرام یا واتساپ 09367226696 ارسال کنید .

مدت انتظار مشاوره 15 الی 30 روز: 70 هزار تومان

مدت انتظار مشاوره 10 الی 14 روز: 100 هزار تومان

مدت انتظار مشاوره 6 الی 9 روز: 120 هزار تومان

مدت انتظار مشاوره 3  الی 5 روز: 150 هزار تومان

مدت انتظار مشاوره 2 روز:  200 هزار تومان

مدت انتظار مشاوره 1 روز:  250 هزار تومان 

✅ مشاوره بصورت آنلاین توسط مدیریت گروه اعزام پارسیان مهندس حسین بلندپور از آمریکا صورت میگیرد.
✅ عقد قرارداد در دفتر مشهد صورت میپذیرد.
✅ متقاضیان شهرستانی میتوانند از راه دور قراردادشان را منعقد کنند.