گروه اعزام پارسيان نماينده رسمي كالج راينلند آلمان در ايران

گروه اعزام پارسيان نماينده رسمي كالج راينلند آلمان در ايران

گروه  آلمان |  09 بهمن 1397

اخذ پذيرش رايگان از آلمان

كليه ي متقاضيان مقطع ليسانس ، پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي كه نيازمند گذراندن دوره هاي كالج رياضي، تجربي ، انساني و مديريت هستند ،
✅ بجز پذيرش كالج دولتي كه جهت ويزا لازم است ،  در صورت تقاضا صرفا پذيرش كالج خصوصي بصورت رايگان براي همه اخذ خواهد شد .

✅ گروه اعزام پارسيان نماينده رسمي كالج راينلند آلمان در ايران ميباشد و اين كالج در شهر هاي غربي آلمان ( دوسلدورف ، دويسبورگ و اسن ) كلاس هاي خود را برگزار ميكند .

✅ تفاوت هاي این كالج خصوصي با دولتي :

١.بدون نياز به امتحان ورودي
٢.كل دوره ٦ ماه ( اما دولتي ٩ ماه است )
٣.شهريه ي كل دوره سه هزار يورو
٤. مدرك زبان آلماني مورد نياز جهت اخذ پذيرش B2 ميباشد و متقاضياني كه  آخرين مدركشان B1 است امكان گذراندن سطح B2 در همين كالج بصورت فشرده ( حدود ٢ ماه ) ميباشد .