تمدید همكاري با دانشگاه مديترانه شرقي قبرس

تمدید همكاري با دانشگاه مديترانه شرقي قبرس

گروه  قبرس شمالی |  11 اسفند 1396

گروه اعزام پارسيان قرارداد همكاري خود را با دانشگاه مديترانه شرقي قبرس ( EMU)تمديد كرد. اخذ پذيرش از اين دانشگاه براي كليه متقاضيان در مقاطع ليسانس ، ارشد و دكترا رايگان انجام خواهد شد